Privacyreglement Onlinetrade B.V.

 

Algemeen

Onlinetrade B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 69988005  (hierna: onlinepigtrade). Onlinepigtrade respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt behandeld en beveiligd. 

 

Hieronder treft u het beleid aan van onlinepigtrade met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Dit Privacy Reglement is van toepassing op de website www.onlinepigtrade.com (hierna de “website”) en alle gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools waarin naar dit beleid wordt verwezen (hierna te noemen “Diensten”), ongeacht de wijze waarop toegang is verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur. Onlinetrade B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet bescherming Persoonsgegevens.

 

Toestemming gebruiker

Door gebruik te maken van de website en daaraan gerelateerde diensten, stemt u als gebruiker uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacy Reglement en onze Algemene Voorwaarden www.onlinepigtrade.com/algemene-voorwaarden

Onlinepigtrade kan het Privacy Reglement of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Onlinepigtrade zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, wanneer u een vraag of aanbod plaatst c.q. een account aanmaakt, reageert op een vraag of aanbod, een abonnement neemt op een nieuwsbrief, informatie aanvraagt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact hebt met onlinepigtrade, legt onlinepigtrade (persoons)gegevens vast (waaronder naam, woonplaats en adres, telefoon- en faxnummers, emailadres, gegevens van en over uw van de onderneming). Deze gegevens worden door ons verwerkt. 

Onlinepigtrade gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst c.q. diensten, voor haar overige dienstverlening, en om klanten/gebruikers van (nieuwe) producten en diensten van onlinepigtrade, en van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden, op de hoogte te houden. Hierbij tracht onlinepigtrade rekening te houden met uw voorkeuren. 

Indien u geen informatie wenst te ontvangen over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij onlinepigtrade, t.a.v. Registratie gegevens, 5427 HJ Boekel, aan de Zijp 8 of per e-mail aan info@onlinepigtrade.nl met als onderwerp "Registratie gegevens". Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Welke persoonsgegevens?

Door middel van het registreren van een account via onze website, het plaatsen van een vraag of aanbod, het reageren op een vraag of aanbod, alles in de meest ruime zin van het woord, besluit u om onlinepigtrade uw persoonsgegevens te verstrekken. U stemt er alsdan mee in dat die gegevens worden verzonden naar en opgeslagen worden op onze servers. U stemt er tevens uitdrukkelijk mee in dat de persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt conform het bepaalde in het onderhavige Privacy Reglement. 

"Persoonsgegevens" zijn gegevens die aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld en bruikbaar zijn om een specifieke persoon te identificeren. 

 

Gegevens die wij automatisch verzamelen: 

Wanneer u onze websites bezoekt, onze applicaties, diensten en tools gebruikt of op vraag of aanbod of overige content reageert, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot:

• de unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat, soort toestel of apparaat, informatie over uw geografische locatie, informatie over computer en verbinding, statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar www.onlinepigtrade.com, verwijzende URL, advertentiegegevens, en IP-adres; en

• informatie die wij verzamelen met behulp van cookies en webbeacons.

 

Gegevens die u aan ons verstrekt:

Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die u op onze websites invoert of die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

• gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een account of voor de diensten die u afneemt;

• aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via social media websites of diensten van derden;

• andere gegevens die u genereert, of die horen bij uw account en uw gebruik van de website, applicaties, diensten en tools (zoals gebruik van functionaliteit om een advertentie te plaatsen, zoekopdrachten, bekeken en bewaarde advertenties of uw gebruik van de contactmogelijkheden bij een advertentie), daaronder begrepen gepseudonymiseerde informatie met betrekking tot het bellen van een aan u in een bieding getoond telefoonnummer;

• gegevens die worden verstrekt in het kader van geschillenbeslechting, correspondentie via onze websites of correspondentie die ons wordt toegezonden; en

• gegevens over uw locatie en de locatie van uw toestel, inclusief unieke identificatiegegevens van uw toestel indien u deze dienst heeft ingeschakeld op uw mobiele apparaat.

 

Gegevens uit andere bronnen: 

Wij kunnen aanvullende gegevens over u ontvangen of verzamelen van derden en deze toevoegen aan onze accountinformatie. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot: navigatiegegevens, demografische gegevens, aanvullende contactgegevens en aanvullende gegevens over u uit andere bronnen, zoals overheidsinstanties, voor zover toegestaan door toepasselijke wet- en regelgeving.

Gebruik persoonsgegevens door onlinepigtrade

U stemt ermee in dat wij uw verzamelde persoonsgegevens kunnen gebruiken voor de volgende doeleinden:

• om u toegang te geven tot onze diensten;

• om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en onze algemene voorwaarden te handhaven;

• om diensten, content en biedingen via de website op u af te stemmen, te meten en te verbeteren;

 

• om contact met u op te nemen, via e-mail, push notificatie, tekstbericht (SMS) of telefonisch, om u te informeren over onze diensten, ten behoeve van gerichte marketingactiviteiten, updates en promotionele aanbiedingen, gebaseerd op uw berichtvoorkeuren, of voor enige andere doeleinden voor zover beschreven in dit Privacy Reglement, en; 

• om u andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht, als beschreven toen wij de gegevens verzamelden.

Wij verstrekken gegevens aan leveranciers, bewerkers, serviceproviders en andere partners die ons bedrijf ondersteunen, bijvoorbeeld door diensten te leveren voor de technische infrastructuur, het gebruik van onze diensten te analyseren, de effectiviteit van onze diensten te analyseren, klantenservice aan te bieden, betalingen te vergemakkelijken, of onderzoek en enquêtes uit te voeren. 

Als één of meer onderdelen van de onderneming of activa van onlinepigtrade worden overgedragen aan een derde partij kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen.

Marketing Doeleinden

• U gaat ermee akkoord dat wij de door ons verzamelde gegevens mogen gebruiken om u, al dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met u op te nemen voor producten of diensten van onlinepigtrade.

• Wij zijn gerechtigd gegevens die u persoonlijk identificeerbaar maakt (zoals een naam of een e-mailadres) met derden te delen, voor advertenties, metingen of analyses, tenzij hiervoor geen toestemming is gegeven. 

Andere, meer algemene, gegevens zijn wij te allen tijde gerechtigd te delen met derden.

• Wij kunnen uw gegevens combineren met gegevens die wij van andere bedrijven verzamelen en deze gebruiken om onze diensten en functionaliteit te verbeteren en te personaliseren.

• Wanneer u geen marketingberichten van ons wenst te ontvangen, kunt u uw berichtvoorkeuren aangeven door ons een mail te sturen naar info@onlinepigtrade.nl ofwel in uw onlinepigtrade.com account.

Uw gegevens verwijderen?

 

Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen of u wilt uw verleende toestemming tot verwerking van persoonsgegevens intrekken? U kunt ons hiertoe een verzoek sturen per e-mail (info@onlinepigtrade.nl) of per post (Zijp 8, 5427 HJ Boekel).

Recht op inzage en controle

 

U kunt uw persoonlijke gegevens inzien. U kunt ons hiertoe een verzoek sturen per e-mail (info@onlinepigtrade.nl) of per post (Zijp 8, 5427 HJ Boekel).

Privacybeleid andere websites

 

Op www.onlinepigtrade.com zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij je naar de betreffende websites/aanbieders.

Onlinepigtrade maakt gebruik van cookies

 

Met behulp van cookies verzamelen wij informatie over het gebruik van onze diensten. Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw browser automatisch opslaat op uw computer. Zo kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek. Cookies identificeren alleen computers. Cookies kunnen persoonsgebonden informatie bevatten. Door het gebruik van cookies kunnen wij onze diensten blijven verbeteren en aanpassen aan de wensen van de bezoekers van de website. U kunt de acceptatie van cookies op uw computer uitschakelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door derden.

Voor het overige verwijzen wij naar ons cookiebeleid dat op deze website nader is toegelicht www.onlinepigtrade.com/cookies 

Google Analytics

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de 

Auteurs- en databankrechten

 

Alle auteurs- en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) onze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten zijn eigendom van onlinepigtrade.

Ongeoorloofd gebruik website 

 

Het is niet toegestaan om onze communicatie middelen te gebruiken om spam te verzenden of op enige andere wijze content te verzenden die inbreuk maakt op onze algemene voorwaarden. Voor uw veiligheid scannen wij berichten automatisch en kunnen deze controleren op spam, virussen, phishing en andere schadelijke activiteiten of illegale of verboden content. We slaan berichten verzonden via deze middelen echter niet permanent op.

Derden

 

Onlinepigtrade heeft geen controle over het privacybeleid van derden dat mogelijk op u van toepassing is. 

Contactgegevens

 

U kunt met ons contact opnemen als u nog vragen heeft over ons privacybeleid.

Hieronder treft u onze contactgegevens aan:

Onlinepigtrade B.V.

Zijp 8

5427 HJ Boekel

E-mail: info@onlinepigtrade.nl

Website: www.onlinepigtrade.com